Nybygg på Strømsø

Nybygg på Strømsø

Vi skal bygge et spennende næringsbygg med høye miljøambisjoner på Strømsø i Drammen.

I 2015 ble det igangsatt en planprosess for å utvikle og fortette våre eiendommer på Strømsø torg. Ny reguleringsplan er godkjent av Drammen bystyre. Rammesøknaden er innsendt og forventes behandlet tidlig høsten 2018. Reguleringsplanen legger til rette for en samlet bygningsmasse på opptil 15.000 kvm., som vil gi plass til ca. 650 arbeidsplasser. Prosjektet har høye miljøambisjoner og arbeidet med Breeam Sertifisering er medtatt fra prosjektets start.


Første byggetrinn har handel i 1. etasje og ca. 7000 kvm. kontorer i 2.-10. etasje. 5. etasje er avsatt til kantine, felles møterom, takterrasse og øvrige fellesfunksjoner. Det er egen parkeringsgarasje i tilknytning til bygget.

Bygget vil bli markant i bybildet, med god eksponering og gangavstand til Drammen stasjon, bussterminalen og byens mange fasiliteter.

Feil i obligatorisk felt!
Feil i obligatorisk felt! Vennligst skriv en gyldig e-post adresse!