Øvre Eikervei

Øvre Eikervei

Tomteområde med fantastisk beliggenhet langs elvekanten på Gulskogen.

Tomten er på 20 dekar, og er avsatt til boligformål. Eiendommen skal utvikles til ett attraktivt bo området med elven som ett viktig element. Området vil knyttes til gang og sykkeveien som skal gå helt ned til sentrum.